Integritetspolicy

Denna plats tillhandahålls av Dun & Bradstreet Credit AB org nr 556485-5582.

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgift avses enligt lagen hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en privatperson som är i livet. En väsentlig del i integritetsskyddet som lagen ställer upp är att den person som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Vi vill genom denna information lämna en översiktlig beskrivning av behandlingen av personuppgifter som sker på webbplatsen.

1. Bakgrund

1.1. Dun & Bradstreet Credit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter på denna webbplats som tillhandahålls av Min Upplysning. Av punkten 4 nedan framgår på vilket sätt dessa personuppgifter behandlas.

1.2. På Min Upplysnings webbsida tillhandahåller Dun & Bradstreet Credit AB kreditupplysningskopior.

1.3. Från tid till annan kommer Dun & Bradstreet Credit AB att tillhandahålla egna nyttotjänster på webbplatsen.

2. Syfte med webbplatsen

2.1. Syftet med webbplatsen är att på ett säkert och tillförlitligt sätt tillhandahålla kreditupplysningskopior på följande alternativa sätt; via e-post, via sms-tjänst och i vissa fall via postala rutiner.

2.2. Även andra nyttotjänster kan komma att göras tillgängliga på webbplatsen.

3. Användning av webbplatsen

3.1. Dun & Bradstreet Credit AB följer gällande lag och rättspraxis. Vid användning av webbplatsen ska gällande lagstiftning tillämpas. Som användare är Du skyldig att ange korrekta identifikationsuppgifter och får inte manipulera eller använda felaktiga uppgifter. Du får inte kränka någons integritet eller använda någon annans identifikationsuppgifter. Observera att ta del av meddelanden som inte är avsedda för dej kan vara ett brott enligt Brottsbalken, brott såsom brytande av post- eller telehemlighet eller dataintrång kan komma att aktualiseras.

3.2. Dun & Bradstreet Credit AB har rätt att omedelbart stänga av åtkomsten till webbplatsen om den fortsatta användningen medför eller kan medföra risk för skada.

4. Hantering av personuppgifter

4.1. Dun & Bradstreet Credit AB ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om vår användning av dina uppgifter. Följande information kan komma att behandlas; namn och adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, din IP-adress och uppgifter om cookies ("Information/en"). Dun & Bradstreet Credit AB kommer att bl a lagra och hantera Informationen för att på ett snabbt, kostnadseffektivt och säkert sätt kunna fullgöra sina tjänster som tillgängliggörs genom webbplatsen.

4.2. Om du vill begära rättelse av felaktig uppgift, uppdatera eller ta bort uppgifter från webbplatsen kan du kontakta vår Kundtjänst.

5. Cookies

5.1. Webbplatsen innehåller cookies, textfiler som sparas på användarens dator när denne besöker webbplatsen. De typer av cookies som används på webbplatsen är s k sessionscookies och även varaktiga cookies. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på webbsidan och används primärt till att underlätta användningen av webbplatsen. En sessionscookie försvinner när du stänger din webbläsare. En varaktig cookie ligger kvar på användarens dator tills du tar bort den eller tills den går ut. Varaktiga cookies används för att Dun & Bradstreet Credit AB ska kunna identifiera användare mellan olika tjänster som koncernen administrerar. Varaktiga cookies används även för att bygga och förbättra statistiska modeller.

5.2. Du kan justera användningen och omfattningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet. För att lära dig mer om hur du styr användandet av cookies hänvisar vi till inställningarna för din webbläsare eller enhet.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

6. Immateriella rättigheter

6.1. Alla immateriella rättigheter, varumärken, logotyper innehas av Dun & Bradstreet Credit AB. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte kopieras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

6.2. Informationen på den här webbplatsen får inte, utom för rent privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet. Lagöverträdelser beivras.

7. Ansvar

7.1. Dun & Bradstreet Credit AB ansvarar för tillhandahållandet av kreditupplysningskopior som sker på denna webbplats.

7.2. Dun & Bradstreet Credit AB förbehåller sig ansvar för eventuella fel och ändringar på webbplatsen.

8. Säkerhet

8. Denna webbplats har EV SSL-stöd och bygger på ett protokoll för krypterad transport av data.

Denna integritetspolicy är uppdaterad den 1 januari 2011.